X

ปักหมุด ! มข.เชิญเที่ยวงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 17-19 สิงหาคม นี้

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ :“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)” โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประจำด้วยดีตลอดมา โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การจัดงานที่ถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุกๆ ปี

“โครงการนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ และสร้างทัศนคติ แนวความคิดและสำนึกแก่เยาวชนของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมในระดับประเทศ ต่อไป ”รศ.เพียรศักดิ์ กล่าว


ด้าน ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้จัดภายใต้หัวข้อ :“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน


“ในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญในงาน อาทิ กิจกรรมการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ Sit Talks และ AI for All ในวันที่ 19 สิงหาคม รวมไปถึง นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานนักวิจัย ผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น นิทรรศการ ชุมนุมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Planetarium หรือท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิทรรศการ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จุลินทรีย์กับเศรษฐกิจชีวภาพ จุลินทรีย์กับเศรษฐกิจหมุนเวียน จุลินทรีย์กับเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานทดแทน”คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว


ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น