X

ขอนแก่นตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลหยุดยาว 13 -17 ก.ค. 2565

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล มอบหมายให้นางสาวธนียา นัยพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นโดยมติที่ประชุมให้ทุกหน่วยได้วางมาตรการคุมเข้ม ทั้งถนนสายหลัก สายรอง โดยเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ลูกบ้านให้ขับขี่รถช่วงเทศกาลหยุดยาวด้วยความระมัดระวังรวมทั้งให้ทุกคนที่มีรถให้ตรวจสภาพรถ ทำ พรบ.รถเพื่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับสิทธิคุ้มครอง ให้ตำรวจกวดขันวินัยจราจรเข้มขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง และห้ามจอดรถตามไหล่ทาง ที่จุดเสี่ยงอันตราย

พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยสนธิกำลังในการเตรียมความพร้อมซึ่งจะมีประชาชนจากที่ต่างๆ จำนวนมาก เดินทางกลับบ้านและมาทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ดังนั้น จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น ถนนสายหลักสายรองจุดเสี่ยงให้ปิดถนนได้จุดที่ก่อสร้างให้เพิ่มแสงสว่างและป้ายบอกทางให้ชัดเจนโดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงวันหยุดยาวนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น