X

ขอนแก่นคักแท้น้อ!! ยอดผู้โดยสารสนามบิน ม.ค.- มิ.ย. 65 ทะลุ 626,009 คน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค 2565 Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น รายงาน ภาพรวมการเดินทางท่าอากาสยานขอนแก่น ครึ่งปีแรก 2565 (มกราคม – มิถุนายน) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ดังนี้


จำนวนผู้โดยสาร: 626,009 คน เฉลี่ย 3,459 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 111% (ม.ค.-มิ.ย. 2564: 297,347 คน) จำนวนเที่ยวบิน: 4,670 เที่ยวบิน เฉลี่ย 26 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 76% (ม.ค.-มิ.ย. 2564: 2,646 เที่ยวบิน) วันที่คับคั่งที่สุด: วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 จำนวนผู้โดยสาร 4,540 คน Load Factor เฉลี่ยทุกสายการบิน 71% ต่อเที่ยว จำนวนสินค้า: 135.7 ตัน เพิ่มขึ้น 36% (ม.ค.-มิ.ย. 2564: 100 ตัน) 🛩สายการบินที่ให้บริการ: 5 สายการบิน จุดหมายปลายทาง: 5 เส้นทางบิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ยกเลิกจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร แนวทางการปฏิบัติ เมื่อโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ แนะนำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการโปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเครื่องบิน (ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำเป็น) งดใช้หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ โปรดรักษาระยะห่างตามมาตรการเดิม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น