X

ขอนแก่น มทบ.23 จัดงานวันเด็กออนไลน์

ผบ.มทบ.23 จัดงานวันเด็กออนไลน์ ไลฟ์สดจับสลากของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับบุตรกำลังพล มทบ.23
พลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุตรกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 23 ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำการจับสลาก และมอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 23 ผ่านการไลฟ์สดทางเพจ Facebook Live มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้มอบรางวัล ของขวัญปีใหม่ อวยพรปีใหม่ 2565 และให้โอวาทกับบุตรกำลังพลของหน่วย เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ให้มีความขยันหมั่นเพียร มานะ อุตสาหะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อชีวิต

นอกจากนี้ จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ และจะต้องเป็นคนดีของสังคม รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เจริญ รุ่งเรือง มั่นคง ตลอดไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น