ขอนแก่น เตรียมพร้อมวิจัยต่อยอดกัญชงกัญชา สร้างมูลค่าเพิ่มพืชเศรษฐกิจหลังโควิด

ขอนแก่น – จังหวัดหนุน ม.ขอนแก่น วิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์กัญชงและกัญชา เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร หนุนหอการค้าเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด

ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่น ในระยะฟื้นฟูหลังควบคุมโรคระบาด COVID-19 รวมทั้งการวางแผนโครงการตามแผนเงินกู้ของรัฐบาลด้วย โดยมีสมาชิกหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ และตัวแทนเครือข่ายภาคธุรกิจ เทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 ดีขึ้นมีการผ่อนคลายระยะ 1 ระยะ 2 กิจการหลายประเภทกลับมาดำเนินการ เราจึงต้องเดินต่อ กอปรกับที่รัฐบาลมีเงินจากเงินกู้มาเพื่อวางอนาคต เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งยอมรับว่า ถ้าใครตั้งหลักได้ก่อนก็จะได้เปรียบ และไทยเองก็ถือว่าเริ่มได้เปรียบแล้ว ทั้งการเตรียมด้านกำลังเงิน และในส่วนราชการระดับจังหวัด โดยขอนแก่นเองนั้นก็มีการเตรียมตัวมาโดยตลอด มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้านโควิดอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันคิดโครงการร่วมกับภาคเอกชน ที่ถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความรวดเร็ว วันนี้เมื่อรัฐบาลมีโครงการ เอกชนก็พร้อม เราก็เดินคู่กันทันที

หลายเรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมเพื่อทำให้เมืองเดินต่อไปด้วยระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ถือว่าขณะนี้สอดรับกันมาก จากที่รัฐบาลให้ทางจังหวัดทำโครงการจากเงินกู้ ซึ่ง จ.ขอนแก่นเองนั้นเป็นจังหวัดเกษตรกรรม จึงเป็นอีก 1 แผนคือการผลักดันด้านเกษตรกรรม โดยเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานก็ทำเหมือนเดิม แต่ก็ต้องมีการพัฒนาให้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมบางส่วน เช่น ได้ให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนาวิจัยต่อยอดผลิตผลของกัญชง กัญชา ให้สนองตอบความต้องการของตลาด เช่นเดียวกันภาคเอกชน เช่นมิตรผล ที่มีการพัฒนาและวิจัยให้สินค้าเกษตรกรรมมาต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดรับกัน แม้เศรษฐกิจโดยทั่วไปจะเกิดการชะงัก แต่เมื่อขอนแก่นเราพร้อมก่อนก็เดินก่อน ที่สำคัญเดินคู่กันไปอย่างเข้มแข็งของทั้งส่วนราชการและเอกชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น