X
กัญชา

ขอนแก่น อย. ไฟเขียว ม.ขอนแก่น สามารถปลูกและครอบครองกัญชา

ขอนแก่น – ม.ขอนแก่น ได้รับอนุญาตจาก อย. ในการปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ ประโยชน์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยจะปลูกได้เฉพาะที่คณะเกษตรเท่านั้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการปลูกและครอบครองกัญชา โดยมีศาสตราจารย์ มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในครั้งนี้ ซึ่งสามารถทำการปลูกได้เฉพาะที่หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น  โดยการอนุญาตเป็นไปเพื่อการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา การแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กัญชา จัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแทพย์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัย ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา ซึ่งครั้งนี้ถือได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับโอกาสที่ดีที่จะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชาให้เข้าถึงกระบวนการวิจัยอย่างครบวงจร และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วย และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กัญชา

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น