ขอนแก่นเตรียมย้ายผู้ติดเชื้อมากักกันตัวในโรงแรม

โควิด19

ขอนแก่น – จังหวัดขอนแก่นมีมติให้ใช้โรงแรมลา วิลลา ที่ภาคเอกชนเสนอตัวเป็นสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงโควิด-19 เตรียมย้ายผู้ติดเชื้อล็อตแรก 8 ราย

วันนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น  คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19) สืบเนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2056 ลงวันที่ 5 เมษายน 2563 ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อมโดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค

โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องสถานที่กักกันตัวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีผู้ติดเชื้อหรือประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงผู้ที่เดินทางผ่านชายแดนก็จะถูกนำตัวไปเฝ้าระวัง โดยเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ของภาคเอกชนในส่วนของโรงแรม เตรียมเป็นพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด เพิ่มเติมจากสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.ขอนแก่น ได้แก่ พุทธมณฑลอีสาน  กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น และ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำโรงแรมที่ภาคเอกชนเสนอมา ประกอบด้วย โรงแรมโฆษะ และ โรงแรมลา วิลลา มาประยุกต์ใช้เป็นสถานที่กักกัน โดยจะเริ่มใช้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอเมริกา 4 ราย สิงคโปร์ 1 ราย ซึ่งขณะนี้ทั้ง 5 คนได้พักอยู่ที่  รพ.ขอนแก่น รวมทั้งผู้ที่เดินทางผ่านชายแดนทางด้าน จ.สุรินทร์ รวม 3 คน ซึ่งขณะนี้พักอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น

ซึ่งหากได้ผ่านการตรวจคัดกรองอีกครั้ง ถ้าไม่พบเชื้อก็จะย้ายทั้ง 8 คน ไปพักที่โรงแรมต่อไป ซึ่งสถานที่ดังกล่าวคือ โรงแรมลา วิลลา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เข้าไปตรวจดูก็พบว่า มีความเหมาะสม มีการจัดสถานที่เว้นระยะห่าง มีสิ่งอำนวยความสะดวก  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้ใช้มติดังกล่าวกับโรงแรมในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.ขอนแก่น ตามความเหมาะสมอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น