ศพก.ภูผาม่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม1ใน50ของประเทศ

ศพก.ภูผาม่่าน

เกษตรจังหวัดขอนแก่นนำนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเที่ยวชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูผาม่าน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเลือกให้เป็น 1 ใน 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม

 

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอภูผาม่าน บ้านนาน้ำซำ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  นำเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอภูผาม่าน  เป็นอีส่วนหนึ่งของโปรแกรมเส้นทาง “เส้นทางขอนแก่นมหัศจรรย์ตะวันตก”  ซึ่งจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น บริษัท  ประชารัฐรักษาสามัคคีจังหวัดขอนแก่น จำกัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อน

 

โดยภายใน ศพก.อ.ภูผาม่าน มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ อาทิ ฐานเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา,บิวเวอร์เรีย,BT,จุลินทรีย์ป่า) ฐานการเลี้ยงไก่ชี ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการเลี้ยงปลาน้ำจืด ฐานการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองและฐานการกลั่นสมุนไพร

ทั้งนี้ยังได้นำคณะสื่อมวลชนไปเที่ยวชมถ้ำผาน้ำทิพย์ แหล่งน้ำศักดิ์ธรรมชาติ ด้วยการนั่งรถอีโก่ง หรือรถอีแต๊ก ซึ่งเป็นรถไถนาดัดแปลง พร้อมทั้งเยี่ยมแปลงหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ของเกษตรกร

และคณะสื่อมวลชนยังจะได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น คั่วปลา หลามไก่บ้าน แกงหน่อไม้ ส้มตำ ผักลวก ตบท้ายด้วยของหวานจากวัตถุดิบท้องถิ่น คือ ต้มถั่วแดง ในมื้อกลางวันด้วย

ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอภูผาม่าน ถือว่าเป็น ศพก.ที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด ที่่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและแหล่งท่องของชุมชน ซึงกิจรรมต่างๆ ที่คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมในครั้งนี้ จะเป็นขบวนการต่าง ๆ ของ ศพก.แห่งนี้ ที่จะคอยบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแผนการถ่ายทอดของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ส่งเสริมและพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมในการบริการให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน  ศพก.อำเภอภูผาม่านแห่งนี้

ในการนี้จึงขอให้คณะสื่อมวลชน ได้นำกิจกรรมในการดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งนี้ ไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ได้มาท่องเที่ยว เยี่ยมชม พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของศพก.อำเภอภูผาม่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม หนึ่งใน ” 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม” ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อันจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น