เทศบาลขอนแก่นวางมาตรการรับ พรก.ฉุกเฉินและไวรัสโควิด

โควิด19

ขอนแก่น–เทศบาลขอนแก่นเริ่มมาตรการจำกัดการให้บริการ ปิดห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้ แต่งดกิจกรรมกลุ่ม

ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม “การวางมาตรการการบริหารจัดการของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 หลังการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อกำหนดมาตรการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เน้นย้ำและกำชับมาตรการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ดังนี้

1. ปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น คือ ห้องสมุดสวนดอกคูน ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์  ศูนย์เยาวชน  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT  โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น  อาคารวัฒนธรรมไทย–จีน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2563
2.การเปิดให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น จะเปิดให้บริการเฉพาะการแจ้งเกิดแจ้งตายเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม -12 เมษายน 2563
3.การเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ ได้แก่ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง  สวนสาธารณะบึงแก่นนครสวนประตูเมือง บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวง และ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นนั้น ประชาชนสามารถเดิน วิ่ง และออกกำลังกายได้ แต่ต้องรักษาระยะห่างของตนเองกับผู้อื่น โดยงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกัน เช่น การเต้นแอโรบิค สนามเด็กเล่น การเล่นกีฬาทุกชนิด เป็นต้น
4.การเปิดให้บริการตามปกติของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 2 แห่ง โดยมีมาตรการความปลอดภัยให้เป็นไปตามประกาศฯ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น