ขอนแก่นประกาศมาตรการเข้มต้านโควิด-19 เตรียมรับแรงงานเดินทางกลับ

ขอนแก่น – ผวจ. ประกาศมาตรการแบบ กทม. และปริมณฑล ปิดแหล่งชุมนุม บันทึกการผ่านเข้าออกเมือง เริ่ม 23 มี.ค.-12 เม.ย. ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

วันที่ 22 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และตัวแทนห้างสรรพสินค้า เพื่อหามาตรการรองรับแรงงานที่สถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว ทั้งจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเครื่องบิน

เบื้องต้นทางจังหวัดได้จัดทำแบบฟอร์มใช้ชื่อว่า แบบฟอร์ม ขก-1 เพื่อให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้กรอกรายละเอียดว่าเดินทางมาจากจุดไหน และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เบื้องต้นได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน เฝ้าติดตามแรงงานคืนถิ่นอย่างใกล้ชิด หากหมู่บ้านไหนหรือชุมชนใดมีการแพร่ระบาดจะดำเนินการปิดหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นทันที เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นมีมติให้ใช้มาตรการเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมนี้ไปจนถึง 12 เมษายน 63 ทั้งนี้ยังมีการขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่าเข้าใกล้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง เนื่องจากกลุ่มนี้หากติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมาก และมาตรการรับมือกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับ ที่คาดว่า จะเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่ 22 มี.ค.นี้เป็นต้นไป โดยจะมีการบันทึกรายชื่อชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน พร้อมทั้งมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น เพื่อเป็นการคาดการณ์ระบาดวิทยา ต่อจากนั้นจะให้ฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ได้มีการติดตามอาการหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้าน หากพบว่า มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องมีการกักพื้นที่ดูอาการต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น