เทศบาลขอนแก่นประกาศมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19

โควิด19

ขอนแก่น–นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเผยมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ทั้งงดการจัดสงกรานต์ ถนนคนเดิน การอบรมสัมมนา ปิดสถานที่ให้บริการคนจำนวนมาก

CR ภาพ : เทศบาลนครขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว 77ข่าวเด็ด ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในประเด็นการเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ที่บริเวณบึงแก่นนคร และการป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สืบเนื่องจากเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 (ด่วน !! ขอนแก่นงดจัดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว เลี่ยงภัยโควิด19) คงเหลือไว้เพียงกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้นบริเวณบึงแก่นนครเท่านั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประกอบกับมาตรการจากคณะรัฐมนตรีที่ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดยไม่มีกำหนด ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ทางเทศบาลประกาศงดการจัดงาน นอกจากนั้นยังมีนโยบายเพื่อเป็นมาตรการและการเฝ้าระวังโรคโควิด-19  ดังนี้

1. งดจัดกิจกรรมถนนฅนเดินขอนแก่น ในเสาร์ที่ 21 และ 28 มีนาคม 2563
2. งดการประชุมต่างๆ ที่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมชุมชนประจำเดือนนั้น การอบรม สัมมนา ให้งดไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยจะให้สำนัก,กอง รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ประธานชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบต่อไป แต่ในส่วนของการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนั้น หากมีความจำเป็นจะต้องมีการประชุมเพื่อติดตามภารกิจงาน จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศของกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
3. งดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 11 แห่ง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจะหยุด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563
4. เลื่อนการจัดกิจกรรมชุมชน เช่น กิจกรรมกองทุนสุขภาพ การศึกษาดูงานของชุมชน ประเพณีสงกรานต์ของแต่ละชุมชน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้ประสานกับทางชุมชนถึงสถานการณ์โรคดังกล่าว และได้ขอความร่วมมือให้เลื่อนกิจกรรมประเพณีของชุมชนต่างๆ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว

5. พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ,ห้องสมุดสวนดอกคูน ,ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้งดการจัดอบรมทั้งหมด เหลือเพียงการให้บริการประชาชนทั่วไป และสำหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์หนานหนิง ได้งดรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมเป็นกลุ่มใหญ่อีกด้วย
6. ให้ทุกสำนัก/กอง จัดเวรยาม เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะบริเวณผิวสัมผัส ทั้งช่วงเช้า และหลังเลิกงานเป็นประจำทุกวัน
7. ให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนและพนักงานเทศบาล ในจุดทางเข้าออกแต่ละอาคารสำนักงานของเทศบาล และหน่วยงานในสังกัดเทศบาล

 

8. ให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในอาคารสำนักงาน และหน่วยงานในสังกัดเทศบาล เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
9. แจกจ่ายหน้ากากอนามัย (ผ้า) ให้กับชุมชนและพนักงานเทศบาล จำนวนกว่า 90,000 ชิ้น ซึ่งเป็นการตัดเย็บจากพี่น้องชุมชนและจิตอาสา

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวขอนแก่นและประชาชนที่มาใช้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และทางเทศบาลฯ ได้เฝ้าจับตาสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมีประกาศแจ้งเพิ่มเติมต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น