เปิดศูนย์ TCDC ขอนแก่น แห่งแรกในอีสาน

TCDCขอนแก่น

ขอนแก่น – สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ เปิดศูนย์ TCDC ขอนแก่น แห่งที่สามของประเทศ ต่อยอดทรัพยากรอีสานเป็นงานสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ช่วงเย็นวันนี้ (19 มี.ค.63) ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ถ.กัลปพฤกษ์ อ.เมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน โดยได้ทำพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่จังหวัดขอนแก่นหรือTCDC ขอนแก่น อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสาขาที่สองต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอีสาน ซึ่งมีศักยภาพและมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านทรัพยากรและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนสามารถต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ TCDC ขอนแก่นจะมุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์อีสาน ดำเนินการแปรรูปสินทรัพย์ทั้งทรัพยากรและวัฒนธรรมไปสู่สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อธุรกิจและคุณภาพชีวิต ทำให้อีสานกลายเป็นพื้นที่น่าลงทุนและช่วยดึงดูดนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ทำงานในพื้นที่บ้านเกิด ขณะที่การจัดกิจกรรมของ TCDC ขอนแก่นในช่วงเปิดให้บริการในปีถัดไปนั้นจะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “Empowering ISAN : คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสาน” หรือขั้นสำรวจและค้นหาสินทรัพย์ของอีสานร่วมกับคนในพื้นที่ตั้งแต่ชุมชน กลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ ดังนี้

– ศักยภาพของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ได้สร้างสรรค์กระบวนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เช่น กลุ่มชาวนาไทยอีสาน กลุ่มสกลเฮ๊ด ที่ผลิตงานหัตถกรรมของอีสานสู่สากล

– ความหลากหลายของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยภาพความกันดารของภาคอีสานได้ถูกลบล้างไปด้วยการค้นพบความอุดมสมบูรณ์ใหม่ เช่น เกลือสินเธาว์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การปรุงอาหารและเป็นส่วนผสมของความงาม รวมถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชาวอีสานในด้านความบันเทิงที่สามารถนำมาแปรเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี ภาพยนตร์ ซึ่งยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลด้วย

– โอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค โดยเกิดขึ้นจากการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมตลาดจากกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งแต่ประเทศจีน ลาว เวียดนาม และกัมพูชา มาใกล้กับอีสานมากขึ้นในการจัดแสดงสินทรัพย์และโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเนื้อหาสำคัญในการจัดทำกิจกรรมของ TCDC ขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและการต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

นอกจากนี้ CEA ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่พัฒนาและผลักดัน “ย่านศรีจันทร์” ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงแก้ปัญหาระบบขนส่งจราจร และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับย่านเมืองเก่า โดยมีประสบการณ์และได้ต้นแบบมาจากการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สำคัญในกรุงเทพมหานครเช่นย่านเจริญกรุง

ปัจจุบันย่านศรีจันทร์มีการดำเนินโครงการพัฒนาย่านและผู้ประกอบการไปแล้วหลายโครงการ เช่น  โครงการเช่าตึกแถว ให้กลุ่มนักสร้างสรรค์และสตาร์ทอัพได้จับจองเป็นพื้นที่ทำงานในราคาถูก เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน และโครงการ 1502 : Srichan Creative Sharing Space ซึ่งเป็นพื้นที่รวมตัวของนักสร้างสรรค์กว่า 50 แบรนด์ เพื่อผลิตและแสดงผลงาน

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มีการจัดงานอีสาน ครีเอทีฟ เฟสติวัล 2562 มีผู้เข้าร่วมงาน 20,321 คน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2562 มีผู้เข้าร่วมงาน 123,616 คน และเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 มีผู้เข้าร่วมงาน 370,504 คน โดยทั้งสามกิจกรรมสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจได้ 1,500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า TCDC ขอนแก่น จะสามารถขยายการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไป เพื่อผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวอีสานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น