X
สหกรณ์ครูขอนแก่น

ขอนแก่นประชุมสหกรณ์ครูชื่นมื่น ผลกำไรปีที่แล้วกว่า 1,100 ล้าน ปันผล 6%

ขอนแก่น–สหกรณ์ครูขอนแก่นฯ ตัดยอดเงินหาย 431 ล้านเป็นเงินสดขาดบัญชี หลัง “เอกราช” และพวกรับจะคืนเงินให้ ผลกำไร 1,126 ล้าน ปันผลสมาชิก 6% เฉลี่ยคืน 16% 

วันนี้ (13 ก.พ.63) ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น  ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  โดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 6 เขต และผู้ร่วมสังเกตการณ์ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า 700 คน

โดยมีวาระการประชุมในเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562  ก่อนจะถึงวาระสำคัญในเรื่องของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมา มีปัญหาเงินในบัญชีฝากประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไปจำนวนกว่า 431 ล้านบาท อยู่ระหว่างการติดตามเงินกลับคืน  และมีผล กระทบต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ โดยต้องตั้งเป็นเงินสดขาดบัญชี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ชี้แจงว่า ที่มาของเงินสดขาดบัญชี เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 2554 เงินหายไป 396 ล้านบาท แต่ทราบข้อเท็จจริงเมื่อปี 2562 และมีความพยายามในการติดตามเงินกลับคืน ทั้งการร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองขอนแก่น และ ดีเอสไอ

แต่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสมาชิกเรื่องการปันผล เฉลี่ยคืน กิจการสหกรณ์เดินหน้าต่อได้ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546 ข้อ 6  กรณี 1 มีผู้รับผิดชอบ ให้ชดใช้เงินสดขาดบัญชี หากยังไม่สามารถชำระคืนได้ ให้ผู้รับผิดชอบเป็นลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี โดยให้มีการจัดทำหลักฐานรับสภาพความผิด พร้อมจัดให้มีหลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินสดขาดบัญชี  กรณี 2 ไม่มีผู้รับผิดชอบ ให้ตั้งค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชีทั้งจำนวน

ดังนั้น เมื่อมีผู้รับผิดชอบคือ นายเอกราช ช่างเหลา  นายนพรัตน์ สร้างนานอก และ นายสมศักดิ์ โคตรวงศ์  รับเป็นลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี และได้เข้ามาทำหนังสือรับสภาพหนี้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมวางหลักประกันเป็นที่ดินมูลค่า 169,710,750 บาท และจะชำระเงินต้น 431 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ทางคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชีจำนวน 431,862,070.43 บาท

ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีกำไรทั้งสิ้น 1,126,271,660.15 บาท และได้ตั้งค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี จำนวน 262,151,320.43 บาท  โดยสหกรณ์ฯ ได้ทำหนังสือขอผ่อนปรนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยมีแผนครอบคลุมเงิน 262 ล้านใน 4 ปี (ปีที่ 1/ 30 ล้านบาท  ปีที่ 2/ 50 ล้านบาท  ปีที่ 3/ 80 ล้านบาท  ปีที่ 4/ 100 ล้านบาทเศษ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรับสภาพหนี้ของนายเอกราช ช่างเหลา และพวกว่า “ที่เขามาทำหนังสือรับสภาพหนี้ เมื่อเขามาก็แสดงว่า มีผู้รับผิดชอบเรื่องเงินตรงนี้ หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นลูกหนี้แต่เป็นเงินสดขาดบัญชีที่มีการหายไป ถ้าคุณมารับตรงนี้ก็แสดงว่าคุณเอาเงินไปจริง ไม่ได้ยืม แต่คุณเอาเงินไปจริง คุณก็ต้องมาใช้หนี้ตรงนี้ ในส่วนของคดีก็ต้องเดินหน้ากันไป แต่ถ้าถามว่าถ้ามีเงินสด 431 ล้านเข้าบัญชีแล้วคดีอาญาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของศาลว่าท่านจะว่ายังไง คดีอาญาที่แฝงตรงนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการ ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยระหว่างกระบวนการทางกฎหมายกับกระบวนการของสหกรณ์”

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 รวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ร้อยละ 6 และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 16

โอกาสนี้สมาชิกได้ร่วมกันลงคะแนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ประจำปี 2563-2564 ซึ่งมีผู้ลงสมัครเพียงรายเดียวคือ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ ต่ออีกสมัย  รวมถึงเลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาและสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน 6 ท่าน ประจำปี 2563-2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น