X
ภัยแล้ง

ชลประทานที่ 6 ผันน้ำจากเขื่อนให้ประปาชุมแพ รับมือปัญหาภัยแล้ง

ขอนแก่น-สนง.ชลประทานที่ 6 จับมือประปาชัยภูมิ-ชุมแพ ผันน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม ลงแม่น้ำพรม-เชิญ เติมน้ำดิบช่วยผลิตน้ำประปา วอนทุกฝ่ายใช้น้ำตามแผนโดยเคร่งครัด

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดชัยภูมิว่า ตามที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน

โดยในส่วนสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ให้การช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด ด้วยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค จำนวน 52 เครื่อง และได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อีก 148 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 9 คัน และเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที

สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดชัยภูมิ ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้งแล้ว จำนวน 16 อำเภอ 1,645 หมู่บ้าน  สำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการผลิตประปามี 2 สาขา ได้แก่ การประป่าส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์  รวมถึงการประปาสาขาภูมิภาคชุมแพ จ.ขอนแก่น

กรมชลประทานจึงทำการผันน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์และเขื่อนห้วยกุ่ม ลงแม่น้ำพรม-เชิญ เพื่อเติมน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 3 อำเภอ  โดยสำหรับ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้บูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกับอำเภอชุมแพและการประปาส่วนภูมิภาคสำรองไว้ผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอชุมแพ เพิ่มอีก 1 แห่ง

ภัยแล้ง

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ลดการสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมอื่น เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่จำกัดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนอย่างไม่ขาดแคลน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น