อีสานอุตสาหกรรมแฟร์2020

เริ่มแล้วงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” ครั้งที่ 5

ขอนแก่น–สภาอุตสาหกรรมขอนแก่นจับมือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” เพื่อแสดงนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม รองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้

วันนี้ (7 ก.พ.63) ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณัฐพล ณัฏญสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5” (E–SAN Industrial Fair 2020) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 8 องค์กรเศรษฐกิจ  24 องค์กรจีน และ องค์กรสากล คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด (SMART INDUSTRY FOR SMART CITY) เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นเมือง Smart City และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องและยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสหกรรม กล่าวว่า งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งอันเป็นที่ประจักษ์ของภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งใน ด้านความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน ด่านการค้าชายแดน นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนโครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีมากที่สุดในประเทศ  ด้านวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม จากการมีปริมาณพื้นที่เกษตรกรรม และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคในสาขาเกษตรกรรมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  ด้านการตลาด ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคใต้ และด้านเทคโนโลยีการผลิต จากปัจจัยด้านจำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวนห้องปฏิบัติการ และจำนวนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต หรือศูนย์ ICT ในพื้นที่

โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ GPP มากเป็นอันดับ 2 ของภาคฯ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค จากจำนวนสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดกว่า 4,500 แห่ง มีเงินลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท การจ้างงานกว่า 54,000 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการค้าที่เติบโตมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นอันดับสองของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดในภาคการค้าสูงถึงกว่า 24,000 ล้านบาท และที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion (GMS) ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมต่อเมืองหลักบนเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) และ North-South Economic Corridor (NSEC) อีกด้วย

ด้านนายทรงศักดิ์  ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ได่กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานในปีนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1  โซนนิทรรศการ SMART CITY ด้านต่างๆ ของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่


ส่วนที่ 2  โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมกว่า 200 บูท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมชอฟแวร์และ ICT เครื่องจักรเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหญ่อุตสาหกรรมหนัก  รวมถึงงานวิจัยต่างๆ จากภาคการศึกษา ที่สำคัญมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์นำมาลดราคาพิเศษ 20-80 %

ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิศวกรกับสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดภาค กิจกรรมการการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  โครงการ Transformation 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และ Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น