อีสานอุตสาหกรรมแฟร์2020

เริ่มแล้วงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” ครั้งที่ 5

ขอนแก่น–สภาอุตสาหกรรมขอนแก่นจับมือเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020” เพื่อแสดงนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม รองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้

วันนี้ (7 ก.พ.63) ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณัฐพล ณัฏญสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5” (E–SAN Industrial Fair 2020) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 8 องค์กรเศรษฐกิจ  24 องค์กรจีน และ องค์กรสากล คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด (SMART INDUSTRY FOR SMART CITY) เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นเมือง Smart City และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องและยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสหกรรม กล่าวว่า งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งอันเป็นที่ประจักษ์ของภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งใน ด้านความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน ด่านการค้าชายแดน นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนโครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีมากที่สุดในประเทศ  ด้านวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม จากการมีปริมาณพื้นที่เกษตรกรรม และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคในสาขาเกษตรกรรมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  ด้านการตลาด ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคใต้ และด้านเทคโนโลยีการผลิต จากปัจจัยด้านจำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวนห้องปฏิบัติการ และจำนวนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต หรือศูนย์ ICT ในพื้นที่

โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ GPP มากเป็นอันดับ 2 ของภาคฯ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค จากจำนวนสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดกว่า 4,500 แห่ง มีเงินลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท การจ้างงานกว่า 54,000 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการค้าที่เติบโตมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นอันดับสองของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดในภาคการค้าสูงถึงกว่า 24,000 ล้านบาท และที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion (GMS) ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมต่อเมืองหลักบนเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) และ North-South Economic Corridor (NSEC) อีกด้วย

ด้านนายทรงศักดิ์  ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ได่กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานในปีนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1  โซนนิทรรศการ SMART CITY ด้านต่างๆ ของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่


ส่วนที่ 2  โซนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมกว่า 200 บูท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมชอฟแวร์และ ICT เครื่องจักรเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหญ่อุตสาหกรรมหนัก  รวมถึงงานวิจัยต่างๆ จากภาคการศึกษา ที่สำคัญมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์นำมาลดราคาพิเศษ 20-80 %

ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิศวกรกับสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดภาค กิจกรรมการการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  โครงการ Transformation 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) และ Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น