ขอนแก่นรณรงค์เทศกาลตรุษจีน ลดการเผากระดาษ ลดฝุ่น PM 2.5

ตรุษจีน

ขอนแก่น – เทศบาลนครขอนแก่นซ้อมดับเพลิงป้องกันเหตุอัคคีภัยช่วงตรุษจีน พร้อมรณรงค์คนไทยเชื้อสายจีนจุดธูปช่วงสั้นๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพื่อลดค่า PM 2.5

ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครขอนแก่น และ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมสังเกตการณ์ “การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยย่านการค้าของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2563”

โดยมีการสมมติสถานการณ์ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องน้ำชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการอพยพหนีไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า ศาลหลักเมือง อาคารย่านธุรกิจ หรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุและประทัด อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้

ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้และการเผา เพื่อลดการเพิ่มฝุ่นในช่วงที่กำลังมีปัญหาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กำลังเพิ่มสูง

สำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดคือ ลดปริมาณการใช้ โดยใช้ธูปขนาดสั้น ลดปริมาณการเผากระดาษเงิน กระดาษทองให้น้อยลง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะจุดธูปหรือเผากระดาษ เมื่อจุดแล้วดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น ควรจุดในที่อากาศถ่ายเท เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากควันธูปที่อาจตกค้างได้ ซึ่งหากได้สัมผัสอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ทางเทศบาลฯ จะได้นำหุ่นยนต์พ่นน้ำมาพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปรับสภาพอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์อัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ 043-221184 / สถานีดับเพลิงเมืองเก่า 043-224625 / สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู 043-234583 / สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง 043-234581 / ศูนย์ อปพร.(ชัยพฤกษ์ ) 043-220301 หรือสายด่วนดับเพลิง 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

CR ภาพ  :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , เทศบาลนครขอนแก่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น