ขอนแก่นเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากฝุ่น PM 2.5 แห่งแรก

ฝุ่นPM2.5

ขอนแก่น – ขอนแก่นคุมเข้มลดฝุ่น PM 2.5 เผยเกษตรกร 90% หันมาตัดอ้อยสด ลดปัญหาการเผาอ้อย พร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากฝุ่นละอองต้นแบบขอนแก่นโมเดล

วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่หอประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจความพร้อมและเปิดศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ทั้งนี้ข้อมูลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 10 พบว่า คุณภาพอากาศที่ จ.ขอนแก่น ในช่วงนี้มีดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค่า AQI = 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์  ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 = 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน  ทาง จ.ขอนแก่น จึงได้เตรียมมาตรการหลายด้านเพื่อรับมือสภาพฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ขึ้นลงตามความกดดันของสภาวะอากาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ได้สั่งการให้ท้องถิ่นดำเนินการสำรวจว่า มีสถานที่ใดที่เหมาะสม ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ปิด มีระบบการฟอกอากาศ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่สามารถจะใช้เป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเมื่อมีฝุ่นละออง จังหวัดขอนแก่นจึงได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่

โดยเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 6 แห่งในพื้นที่ รวมศูนย์พักพิงทั้งหมด 19 แห่ง โดยได้เปิดศูนย์พักพิงที่หอประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นจุดที่เป็นต้นแบบที่ดี มีการตรวจวัดสภาพอากาศภายในศูนย์พักพิง มีการจัดกิจกรรมเพื่อลดภาวะความเครียด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการฝึกอาชีพ กิจกรรมนันทนาการ มีแหล่งผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย มีสถานที่ประกอบอาหาร มีมุมอ่านหนังสือ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน และจัดเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลด้านสภาพจิตใจ การตรวจสุขภาพอนามัย มีห้องสุขาจำนวนเพียงพอ โดยหอประชุมแห่งนี้สามารถจุคนได้ 400 คน

นอกจากนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยสดเพิ่มมากขึ้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของจุดที่ปลูกอ้อย และมีการ เตรียมทำแนวป้องกันไฟ  จากการคาดการณ์ตามลักษณะพื้นที่ที่เคยเกิดเพลิงไหม้ในจุดต่างๆ รวมถึงพื้นที่ที่อยู่นอกแนวกันไฟ และการรณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาหญ้า เศษไม้ กิ่งไม้ การคุมเข้มตรวจสภาพท่อไอเสียรถยนต์ และขณะนี้โครงการก่อสร้างถนน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ในพื้นที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปัญหาฝุ่นละอองลดลง แต่ยังมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์รอบด้านทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดข้างเคียง และจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น