เขื่อนอุบลรัตน์แล้งวิกฤติ !! ใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว 100 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนอุบลรัตน์

ขอนแก่น–เขื่อนอุบลรัตน์ใช้น้ำก้นอ่างไปแล้วร่วม 100 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ฤดูฝนยังยาวนานเกือบ 5 เดือน ชลประทานวอนประชาชนใช้น้ำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมาตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนน้ำได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น  ปัจจุบันแม้จะเหลือเวลาอีกประมาณ 5 เดือนกว่าจะถึงฤดูฝน แต่เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ 488 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณกักเก็บ 2,431 ลบ.ม. หรือคิดเป็น 20%  มีปริมาณน้ำใช้งาน -93 ล้าน ลบ.ม. หรือต้องนำน้ำก้นอ่างมาใช้แล้วประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร

CR ภาพ  :  มนตรี อุดมพงษ์

ปริมาณน้ำที่ลดต่ำลงมากเช่นนี้  ทำให้ปรากฏร่องรอยสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน วัด และชุมชน ที่เคยตั้งอยู่บริเวณตอนกลางเขื่อนเมื่อ 53 ปีก่อน ก่อนที่ชุมชนจะโยกย้ายออกไป เพื่อสำรองน้ำกลายเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์  ชาวประมงหลายคนกล่าวว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏหน้าบันของโบสถ์และศาลาการเปรียญที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 50 ปี โผล่ให้เห็นตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา  แม้จะเคยปรากฎร่องรอยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ ในช่วงฤดูแล้งราวเดือนพฤษภาคม ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนเท่านั้น  อย่างไรก็ดี ผู้เกี่ยวข้องยืนยันว่า ระดับน้ำที่ลดต่ำนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด

CR ภาพ  :  มนตรี อุดมพงษ์

ด้านนายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางว่า จากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 62/63 ไว้เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด อาทิเช่น ในพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม โครงการชลประทานมหาสารคามและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง นำรถติดป้ายประชาสัมพันธ์และเครื่องกระจายเสียง ออกวิ่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพรม-เชิญ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปาอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น