X
เลือกตั้งเขต7

คึกคัก !! 4 พรรคส่งผู้สมัครลงชิงชัยเลือกตั้งเขต 7 ขอนแก่น

ขอนแก่น – นับถอยหลังอีก 17 วัน พรรคการเมืองตบเท้าส่งผู้สมัครชิงชัยเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 รวม 4 ราย ลุ้นชิงเก้าอี้ ส.ส. จากแชมป์เก่าเพื่อไทย

เลือกตั้งเขต7

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 สิ้นสุดลง

ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันเลือกตั้งและเวลาในการออกเสียงลง คะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. และได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 โดยในวันนี้ (5 ธ.ค.62) นายสมบูรณ์ มานาดี ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หลังได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย

 

หมายเลข 1  นายธนิก  มาสีพิทักษ์  สังกัดพรรคเพื่อไทย

 

หมายเลข 2  นายสมศักดิ์  คุณเงิน  สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

 

หมายเลข 3  พ.ต.อ.กิตติกูร  กาญจนสกุล  สังกัดพรรคเสรีรวมไทย

 

หมายเลข 4  นายสุทัศน์  ผลบุญ  สังกัดพรรคพัฒนาชาติ

ทั้งนี้ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7  ในพื้นที่อำเภอหนองเรือ และ อำเภอมัญจาคีรี ได้ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงที่เลือกตั้ง ซึ่งหากเห็นว่า ไม่มีชื่อตนเองหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ให้ดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือ ถอนชื่อแล้วแต่กรณี ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น