ขอนแก่นเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมไหมมัดหมี่โลกเดือนธันวาคมนี้

ไหมมัดหมี่โลก

ขอนแก่น – หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมผลักดันขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการประชุมไหมมัดหมี่โลก ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางทั้งการผลิตและจำหน่ายผ้าไหม โดยมีผ้าไหมมัดหมี่จาก อ.ชนบท ที่ผ่านการ  ขึ้นทะเบียนสินค้า GI   

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมประชุมเพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมตอบรับเป็นเจ้าภาพการประชุมไหมมัดหมี่โลกหรือ World IKAT textile symposium ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า เป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดขอนแก่น ที่จะเสนอตัวเป็นศูนย์กลางผ้าไหมของภาคอีสาน และประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้  โดยเบื้องต้น ทางจังหวัดต้องยื่นความจำนงค์ให้ครบตามขั้นตอน  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงประวัติของความ เป็นมาของการทอผ้าไหมมัดหมี่ วัตถุดิบที่ใช้ มาตรฐาน และการยอมรับ เป็นต้น

ด้านนายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนตนรู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการจัดงานในครั้งนี้  เพราะขอนแก่นมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นผู้นำการผลิตผ้าไหม  รวมถึงการเป็นศูนย์กลางจำหน่ายผ้าไหม และผ้าฝ้าย

“เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะขอนแก่นมีศักยภาพในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวขอนแก่นมานาน  จังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นลำดับ 4 ของประเทศ ประมาณกว่า 8,565 ราย  แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม 5,152 ราย  ผู้ประกอบการทอผ้าไหม 2,382 ราย ผู้ประกอบการทอผ้า ฟอกผ้า และย้อมสี 644 ราย  ร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 38 ร้าน สามารถผลิตผ้าไหมในแต่ละปีได้ไม่น้อยกว่า 150,000 เมตร  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอย่างเส้นไหมแหล่งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ทั้งนี้ผ้าไหมมัดหมี่ของ อ.ชนบท  จ.ขอนแก่น ถือเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่น เพราะมีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากที่อื่น  เอกลักษณ์ของผ้าไหมชนบทคือ การใช้วิธีการ “มัดหมี่” และการทอแบบดั้งเดิม  และยังผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552  ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดขอนแก่น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น