ทิศทางอุตสาหกรรมขอนแก่น smart industry for smart city

อุตสาหกรรมขอนแก่น

ขอนแก่น – ประธานสภาอุตสาหกรรมเผยแนวคิดอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ต้องเป็น smart industry สอดคล้องกับความเป็น smart city เตรียมผลักดัน อ.น้ำพอง เป็นต้นแบบพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์     

 

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดทิศทาง การดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในยุคปัจจุบันว่าควรเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ smart สอดคล้องกับความเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) นั่นคือการเป็น smart industry ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1.รักษาสิ่งแวดล้อม  2.ใช้พลังงานน้อยลง  3.ชุมชนกับอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน   

“แนวทางนี้ก็จะสอดคล้องกับแนวคิดของการเป็น eco factory ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น  โดยที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีการจัดทำแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และกำลังจะได้รับการยกระดับ 1-2 ภายในปีนี้  โดยสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นมีแผนจะดำเนินการนำร่องที่ อ.น้ำพอง ก่อนจะขยายไปทั้งจังหวัด โดยกำหนดพื้นที่ 4 ตำบลคือ ต.น้ำพอง  ต.ลำน้ำพอง ต.กุดน้ำใส และ ต.ม่วงหวาน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น  และเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำพอง หากมีเมืองอุตสาหกรรมเกิดขึ้นชุมชนเองก็ต้องปรับตัว มีระบบบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

นอกจากนั้นเรายังจะก้าวไปอีกขั้นกับการผลักดันเรื่อง zero discharge (กระบวนการผลิตหรือบำบัดซึ่งขั้นตอนสุดท้ายไม่มีของเสียปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่รองรับ หรือเก็บกักสิ่งปฏิกูล)แม้ว่าน้ำเสียจะได้รับการบำบัดตามค่ามาตรฐานแล้ว สามารถระบายสู่แหล่งน้ำภายนอกได้ เราก็จะเชิญชวนโรงงานต่างๆ ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียออกไป แต่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

ในอนาคต จ.ขอนแก่น จะเป็นศูนย์กลางของ AEC โดยภูมิศาสตร์  จะมีนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก  เราจำเป็นต้องตีกรอบสำหรับผู้ประกอบการให้ชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีต นอกจากนั้นเรายังจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคม เพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุนแบบครบวงจรแก่เอกชนรายใหม่ที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่  ช่วยประสานงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  ทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำงานที่เราพยายามทำให้อุตสาหกรรมในเมืองขอนแก่นเราไปสู่ความเป็น smart industry จริงๆ”

สำหรับแนวคิดเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในขอนแก่น ซึ่งเคยได้รับการผลักดันอย่างเข้มข้นในช่วง 3-4 ปีที่แล้ว  ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ชี้แจงว่า ยังอยู่ในแผนการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ เพราะแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในอดีตที่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถจัดหาที่ดินมาดำเนินการได้ เนื่องจากราคาถีบตัวสูงมาก ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำ  ใกล้แหล่งพลังงาน  การคมนาคมสะดวก  สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามผังเมืองรวมของจังหวัด  ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ได้เจรจากับนักลงทุนหลายรายที่ให้ความสนใจ  คาดว่า รูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะภาคเอกชนลงทุนเอง   

ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น จะจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยในปีนี้ใช้ชื่อว่า smart industry for smart city  เพื่อแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์ อาหาร เครื่องดื่ม โลจิสติกส์ เครื่องนุ่งห่ม อสังหาริมทรัพย์ SME และกลุ่ม start up  การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา     

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น