สุไหงโก-ลก จัดแข่งเรือยอกองสานสัมพันธ์ ไทย – มาเลย์ ตามโครงการรักษ์แม่น้ำโก-ลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

วันที่ 12 มีนาคม 61 ที่บริเวณริมคลองชุมชนโปฮงยามู เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้จัดขบวนกุมปัง นำท่าน ดาโต๊ะอับดุลฟาตะห์ บินมะห์มุด หัวหน้าคณะประธานกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น การเคหะเยาวชนและกีฬารัฐบาลรัฐกลัน-ตัน ผู้แทนมุขมนตรีรัฐกลัน-ตัน พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปาเสมัสรัฐกลัน-ตัน ประเทศมาเลเซีย เดินเข้าสู่บริเวณลานเวทีโครงการรักษ์แม่น้ำโก-ลก ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้ กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2561

เพื่อสร้างจิตสำนึก ปลุกกระแสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น้ำสุไหงโก-ลก เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนที่จะช่วยกันดูแล รักษาแม่น้ำ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมแม่น้ำ บ้านเรือน ในชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

โดยในโอกาสนี้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมดาโต๊ะ อับดุลฟาตะห์ บิน มะห์มุด หัวหน้าคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น การเคหะเยาวชนและกีฬา รัฐบาลรัฐกลัน-ตัน ผู้แทนมุขมนตรีรัฐกลัน-ตัน ร่วมเปิดโครงการรักษ์แม่น้ำโก-ลกในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ ด้านนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกประทับใจการจัดงาน ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและประชาชนตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกของทั้ง 2 ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ด้านดาโต๊ะ อับดุลฟาตะห์ บิน มะห์มุด หัวหน้าคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น การเคหะเยาวชนและกีฬา รัฐบาลรัฐกลันตัน ผู้แทนมุขมนตรีรัฐกลันตัน กล่าวว่า การมาเยือนอำเภอสุไหงโก-ลก รู้สึกประทับใจในมิตรภาพที่ได้รับ อีกทั้งได้เห็นบรรยากาศความสุขของประชาชนทั้ง 2 ประเทศซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและมาเลเซีย

ขณะที่ด้านนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นให้ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ร่วมรักษาความสะอาดพื้นที่อย่างจริงจัง เพราะแนวชายแดนแห่งนี้ถือเป็นหน้าตาของอำเภอสุไหงโก-ลก

จากนั้นได้ร่วมชมการแข่งขันเรือยอกองไทย-มาเลเซีย เทิดพระเกียรติ รอบชิงชนะเลิศ

-ประเภทรุ่นอาวุโส ระหว่าง ทีมท่าโรงเลื่อย(ไทย) พบกับ ทีมมัจลิส แดร์ระห์ตุมปัติ(มาล์เซีย)

-ประเภทรุ่นทั่วไป ทีมมัจลิส แดร์ระห์ ปาเสมัส(มาเลย์เซีย) พบกับ ทีมซูมุด หรือทีมมด(ไทย)

-และประเภทคู่พิเศษ VIP ทีมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบกับ ทีมบันดารันมาเลย์เซีย

ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางกองเชียร์ชาวไทยและมาเลย์ ที่ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกกันอย่างคึกคัก

สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้

-ประเภทรุ่นอาวุโส ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมมัจลิส แดร์ระห์ตุมปัติ(มาล์เซีย) รองชนะเลิศ ทีมท่าโรงเลื่อย(ไทย)

-ประเภทรุ่นทั่วไป ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมมัจลิส แดร์ระห์ ปาเสมัส(มาเลย์เซีย) รองชนะเลิศ ทีมซูมุด หรือทีมมด(ไทย)

-ประเภทคู่พิเศษ VIP ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมบันดารันมาเลย์เซีย รองชนะเลิศ ทีมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โดยมีการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันให้กับฝีพายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและท่านผู้แทนมุขมนตรีรัฐกลันตัน ต่อด้วยพิธีปิดโครงการรักษ์แม่น้ำโก-ลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวอ.สุไหงโก-ลกและมาเลย์เซีย เป็นอย่างมาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น