X

Gc Rayong Marathon 2019 งานวิ่งล้ำสไตส์ คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า

()

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ จัดงานเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ บ้านเพ จ. ระยอง เพื่อร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง

อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสวมใส่เสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% การจัดการขยะภายในงาน และส่งเสริมการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ผ่านการรับรองฉลาก GC Compostable (ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ) ตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ circular Living ซึ่งสอดคล้องกับหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy คือลดการเกิดขยะและของเสียลดการใช้ทรัพยากรถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้ให้ลูกหลานในอดีต โดยในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 5200 คน

สำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้านกีฬาที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว  ซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดงานแล้วบริษัทยังสนับสนุนการจัดทำเสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% สำหรับนักกีฬาเดินวิ่งและเจ้าหน้าที่จัดงานทำให้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน