X

ระยองตรวจเข้ม 24 ชม.ป้องกันทุเรียนอ่อน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้มีมาตรการการควบคุมทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งในช่วงต้นฤดูที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตแล้วนี้พบว่า มีเกษตรกรบางรายตัดทุเรียนอ่อนออกขาย เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ โดยทางจังหวัดได้มีประกาศถ้าหากพบมีใครตัดทุเรียนอ่อนขายจะมีโทษทั้งจำและปรับ ตามกฎหมายอาญามาตรา  271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้นองระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้หากพบเห็นใครตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย หรือขายให้แจ้งมาได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และจังหวัดได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันทางจังหวัด ก็ได้มีการสั่งการไปยังอำเภอทุกแห่ง โดยให้นายอำเภอจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผงจำหน่ายทุเรียน สวนทุเรียน และโล้งรับซื้อ รวมทั้งตั้งจุดตรวจบนถนนที่รถบรรทุกทุเรียนนำไปจำหน่าย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแกลง มีรถบรรทุกทุเรียนมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ได้เน้นตรวจเป็นพิเศษตลอด 24 ชม.เพื่อเป็นการป้องกันทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพหลุดออกนอกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการส่งผลกระทบกับเกษตรกร และภาพลักษณ์ของจังหวัด

ด้านนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้มีมาตรการเข้มในการตรวจจับผู้ที่ตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่ายทุกปี โดยทางเกษตรจังหวัด ก็มีชุดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจตามสวนทุเรียน แผงจำหน่าย และโล้งทุเรียนอย่างเข้มงวด ซึ่งล่าสุดจับกุมเกษตรกรในพื้นที่ อ.วังจันทร์ 1 รายตัดทุเรียนอ่อนดำเนินคดี นอกจากนี้ยังมีโครงการที่พัฒนาร่วมกับจังหวัด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลไม้ของจังหวัดอีกด้วยคือการติดคิวอาร์โค้ดให้กับผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนจะทราบได้ทันทีและยืนยันหน้าตาชัดเจนว่าทุเรียนเป็นของใคร มาจากสวนไหน คาดว่าจะทันทุเรียนออกฤดูกาลนี้แน่นอน เพื่อเป็นการป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอีกทางหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัด ก็ได้มีการพยายามรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต้องไม่ตัดทุเรียนที่ยังแก่ไม่เต็มที่ออกขาย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดระยอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน