X

ระยองควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรจังหวัดระยอง จัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งพบว่ามีการระบาดหนักในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง มีนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียติ และมีเกษตรกรในพื้นที่ ต.มาบยางพร ร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง การสาธิตขุดทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่าง และการควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบและการลงสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง รวมทั้งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานรู้จักโรค 2.ฐานติดตามเฝ้าระวัง 3.ฐานท่อนพันธุ์ 4.ฐานแมลงพาหนะ และ 5.ฐานการป้องกันกำจัด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคอุบัติใหม่ หากระบาดรุนแรงอาจทำความเสียหายให้ผลผลิตมันสำปะหลังถึง 80-100 เปอร์เซ็น ซึ่งจากการสำรวจและการติดตามการระบาดในประเทศไทย ขณะนี้พบการระบาดแล้ว 11 จังหวัด รวมพื้นที่การระบาดมากกว่า 35,000 ไร่ ส่วนจังหวัดระยอง พบเมื่อวันที่ 17 ส.ค.62 ที่พื้นที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง พบพื้นที่ระบาดแล้วขณะนี้กว่า 1,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้ง 8 อำเภอ 32,963 ไร่ โดยการจัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรรับรู้เรื่องโรคและแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจำหน่ายแก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองข้อมูลแปลงมันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน