X

ททท.ระยองกระตุ้นโครงการ ชิม ช๊อป ใช้

ระยองขานรับนโยบายมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ผู้ประกอบการใช้แอฟ ถุงเงิน ประชาชนใช้แอฟ เป๋าตัง

วันที่ 28 สิงหาคม ที่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยว ระยอง  เป็นประธาน เปิดการประชุมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและรับสมัครผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมโครงการ“ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของททท. สำนักงานระยอง ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ธนาคารกรุงไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จัดประชุมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ และรับสมัครผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน และ โฮมสเตย์ ร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” พร้อมจัด Mobile หน่วยบริการเคลื่อนที่ แบบone stop service อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งวันนี้ เป็นวันแรกของการรับสมัคร มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวฯ ที่เข้าประชุมและสนใจร่วมโครงการรับแอฟพลิเคชั่น ถุงเงิน กว่า 110 ราย

ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีแอฟถุงเงินแล้ว ในส่วนของประชาชนก็มี แอพเป๋าตัง ซึ่งมีแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป จะต้องมีบัตรประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 1 จังหวัด โดยจะต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่บนบัตรประชาชน ให้ 1 คนต่อ 1 สิทธ์ จำกัดเพียง 10 ล้านคนแรกเท่านั้นผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(รอยืนยัน)ระหว่างวันที่ 24ก.ย.-22 พ.ย.2562 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด จากนั้น จะได้รับSMSยืนยันหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2 วัน จากนั้น ต้องติดตั้งแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ และต้องเดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วันหลังได้รับSMSยืนยัน

ทั้งนี้ การชำระเงินจะต้องกระทำผ่านแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”เพื่อชำระสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอพริเคชั่น”ถุงเงิน”ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น นอกจากนี้ หากไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน หรือ ใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1พันบาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธทันที สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการ คือ รับสิทธิ 1 พันบาท เพื่อใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินที่กำหนด จากนั้น เมื่อใช้จ่ายจะได้รับสิทธิร่วมโครงการ Cash rebate 15% (วงเงินใช้จ่ายรวมสูงสุดไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อคน)เมื่อใช้จ่ายใน 3 ประเภท คือ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น โดยผู้มีสิทธิจะต้องโอนเงินเข้าแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”เพื่อใช้จ่าย ทั้งนี้ จะได้รับ Cash rebate 15% เข้าแอพริเคชั่น”เป๋าตัง”ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดมาตรการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน