X

จังหวัดระยอง!!ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข

ที่ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ของช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือ จ.ระยอง รหัสการฝึก RIHRex’18 ”

 

โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณีนายอำเภอเมืองระยอง นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากรพ.ระยอง และการฝึกสื่อสาร แผนการปฏิบัติในการประกาศโรคติดต่อระหว่างประเทศในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

น.ส.นลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวว่า การซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดระยอง ด้านควบคุมโรคติดต่อประเทศภาคตะวันออก บริษัทในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 13 บริษัท และท่าเรือ บริษัทไออาร์พีซี

การฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่าเรือด้านทักษะการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือจังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการท่าเรือด้านการแพร่ระบาด รวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงที่มีผลต่อ สุขภาพ และเศรษฐกิจ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเข้ามา หรือแพร่ระบาดไปผ่านทางช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือจังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่มีผลต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อ วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน