X

ระยองเปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาค!!พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร นำร่องเป็นแห่งแรก

วันนี้ นายธีรวัฒน์  สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนางรัชดา  เหมปฐวี  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกันเปิดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคจังหวัดระยอง  ซึ่งจัดตั้งอยู่ชั้น 2  (มุขหลัง)  ศาลากลางจังหวัดระยอง  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง  โดยเป็นศูนย์บริการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากนิวเคลียร์และรังสีแบบเบ็ดเสร็จ  ครบวงจรในภูมิภาคตะวันออก  โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  นำร่องเป็นภูมิภาคแห่งแรก

นางรัชดา  เหมปฐวี  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฯ  เปิดเผยว่า  ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค  ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง  จะทำหน้าที่เหมือนหน่วยงานย่อยของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  ในการสนับสนุนกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งการประสานงานด้านการขอรับใบอนุญาต  การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยนำร่องครั้งแรกที่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง

ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการสัดส่วนการใช้วัสดุนิวเคลียร์สูงถึงร้อยละ 25 ของการใช้งานทั่วประเทศ  ซึ่งในอนาคต  ปส. จะผลักดันให้ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง  เป็นต้นแบบการให้บริการในลักษณะนี้ต่อไปแก่ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาคอื่นๆ  ของ ปส.  เช่นภาคเหนือ – เชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ขอนแก่น  ภาคใต้ – สงขลา  เพื่อให้การกำกับดูแล  การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีเข้าถึงผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน