อีสท์ วอเตอร์ร่วมฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีกระชับมิตร

“อีสท์ วอเตอร์” ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีกระชับมิตร โดยมีสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน (RID) การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บมจ.ไทยออยล์เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สื่อมวลชน จ.ชลบุรีรวมพลังทุกหน่วยงาน ฟาดแข้งฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน สอดแทรกการทำความดีเพื่อสังคม รายได้สมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

             บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประเพณีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมชลประทานกับหน่วยงานผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค  โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเปตองและชักเย่อโดยมีหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง บมจ. ไทยออยล์อีสท์ วอเตอร์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี

            นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  อีสท์ วอเตอร์  กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “อีสท์ วอเตอร์  ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จึงเห็นความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ ลูกค้า และสื่อมวลชน ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีในอนาคต เนื่องจากเป็นการรวมตัวของหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชลบุรี   โดยรายได้จากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ จะสมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยต่อไป”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น