มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1

มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 312 ทุน รวมเป็นเงิน 1,384,000 บาท

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง และ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด เป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย นายบุญส่ง สมุทรเสน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง (YEC Rayong) นำโดย นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานกลุ่ม นายทินกร ลาวัณย์เสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มันนี่ จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 312 ทุน รวมเป็นเงิน 1,384,000 บาท แบ่งเป็น ทุนทั่วไป และทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ให้กับ นักเรียน ขยายโอกาส นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

        ซึ่งการมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง เริ่มในปี 2544 ได้ตั้งงบประมาณไว้ครั้งแรกจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) มีผู้ได้รับทุนแบบต่อเนื่องในปีแรก จำนวน 6 ราย ทำให้ วันนี้ มีนักเรียนที่รับทุน จบการศึกษา ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมาก สมดังวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งมูลนิธิฯขึ้นมา คือส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ยากจนให้สามารถเรียนได้  มีความประพฤติดี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นการผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจ ให้ต่อสู้ ให้มีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในชีวิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น