X

รมช.เปิดศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อ

ระยองเปิดศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อ  และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออก นำร่องต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมรับ EEC

           วันที่ 9 สิงหาคม  2562  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานเปิดศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อ  และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออก  ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบวงจร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  อำเภอเมืองระยอง  พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลาการ  อธิบดีกรมอนามัย  นายสันติกร  ยิ้มละมัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ นายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

           ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สำหรับศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อแห่งนี้ สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในพื้นที่จังหวัดระยองได้วันละ 3.6 ตัน รับขยะติดเชื้อมากำจัดด้วยระบบเตาเผาตามหลักวิชาการซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออก และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีแผน ที่จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ แบบศูนย์รวม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเมือง รองรับนโยบาย EEC ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อนี้  จะเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมของภาคตะวันออก  เพื่ออนาคตของประเทศมีการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

          ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดระยองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออก  เพื่อยืนยันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของภาคตะวันออกและร่วมมือกันผลักดันให้ภาคตะวันออก(ระยอง –  ชลบุรี – จันทบุรี – ตราด – ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว)  มีศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถรองรับขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนถูกหลักวิชาการ 100 เปอร์เซ็นต์   มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี  ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน