X

คปภ. ดึง SME ให้ความสำคัญการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ)สัมมนาผู้ประกอบการ SMEให้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของประกันภัย พร้อมเตรียมขยายผลิตภัณฑ์ประกันให้เข้าถึงประชาชนรากหญ้าเตรียมต่อยอดประกันภัยภาคเกษตรเช่นประมงพื้นบ้าน ข้าวนาปี และทุเรียน

          วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานเปิด การสัมมนา และบรรยายพิเศษ โดยมี กลุ่ม ผู้ประกอบการ SME จากทุกสาขาอาชีพในพื้นที่จังหวัดระยอง กว่า 200 คน ร่วมในการประชุม

       ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากธุรกิจหลากหลายประเภทโดยในแต่ละประเภทธุรกิจก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป การสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นการช่วยให้ได้เห็นถึงความเสี่ยงในธุรกิจของตนเอง และทราบถึงประเภทการประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจตลอดจนการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยนั้นนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

             ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ.ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ ที่จะออกมารองรับการประกันความเสี่ยงภัย ในรูปแบบต่างๆ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ในแง่ของการประกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการทำประกันภัย เช่นผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์สำหรับการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย การพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐ และสภาพแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น    โดยจัดส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตรรวมถึงจัดให้มีการประกันภัยเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คปภ.ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับการประกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการภาคเกษตรกรรม เช่นการประกันภัยข้าวนาปี ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยทุเรียน การประกันภัยโคนม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน เป็นต้น

          นอกจากนี้ คปภ. ยังเป็นห่วงประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ ยังมีเป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย จึงทำประกันภัย ในราคา 7 บาท และเตรียมจะทำให้มีประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ให้ถูกกว่านี้  เพื่อให้ประชาชนในระดับรากหญ้า เข้าถึงระบบการประกันได้อย่างคลอบคลุมอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน