X

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ

()

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ  แก่  อบต. ปลวกแดง ภายใต้โครงการ Clean Water for Planet

วันนี้ (24 พค) ที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น  ซีบอร์ด (ระยอง) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ และการลงทุนในต่างประเทศ   แถลงข่าว ความสำเร็จโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง โดยมี นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จ. ระยอง เป็นผู้รับมอบ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับชุมชนโดยรอบ  “โครงการต้นแบบที่เราทำร่วมกับอบต. ปลวกแดงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใส่ใจด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชนด้วย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนโดยตรง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และอยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายของเรานั้นก็คือ การเดินหน้าไปสู่ประเทศไทย 4.0”

สำหรับโครงการนี้ ดับบลิวเอชเอได้สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและช่วยเหลือด้านงบประมาณในการก่อสร้างบึงประดิษฐ์ ซึ่งในตอนนี้พร้อมใช้งานแล้ว โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับระบบการดำเนินงานและทีมวิศวกรเป็นเวลาหนึ่งปี ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของระบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่อบต. ปลวกแดงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร เป็นระบบบึงประดิษฐ์(Constructed Wetland) ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางธรรมชาติโดยนำพืชและจุลินทรีย์มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย อันได้รับ แรงบันดาลใจมาจากพระวิริยะอุตสาหะและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่เน้นบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ โดยโครงการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Clean Water for Planet อันเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมและชาวชุมชนเกิดความตระหนักถึงการมีแหล่งน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน