X

EEC เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่องระยอง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของชุมชน ผลักดันการเชื่อมโยงการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่ และชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 พ.ค.67 ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี นายสกนธ์ กรกฎ นอภ.ปลวกแดง นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สกพอ. และนางพันธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.ปลวกแดง ร่วมเปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่องของ จ.ระยอง ภายในงานยังมีกิจกรรมทอผ้าใยสับปะรด เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เปิดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้การเปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซีดังกล่าว เพื่อให้เป็นตัวแทน อีอีซี ระดับชุมชนในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องบอกเล่าถึงประโยชน์และความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ให้แก่ชุมชนใน อ.ปลวกแดง เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อ.ปลวกแดงด้วย

ดร.จุฬา เปิดเผยว่า ศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี จะช่วยเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนมาสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะการดึงนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ ให้มีการจับจ่ายใช้สอยชุมชนเกิดรายได้ และอีก อีอีซี พยายามที่จะให้พื้นที่ได้รับประโยชน์จากนักลงทุนด้วย โดยให้นักลงทุนได้ช่วยสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ในชุมชน ซึ่งของดีแต่ละชุมชนที่มี อีอีซี ก็พยายามประชาสัมพันธ์ในนักลงทุนรู้ และช่วยเป็นลูกค้า เพื่อเกื้อกูลอุดหนุนกันต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน