X

พาณิชย์นครปฐม สสว. ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดีนครปฐมให้ชาวระยองเลือกช้อปอย่างจุใจ

พาณิชย์นครปฐม สสว. ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดีนครปฐมให้ชาวระยองช้อป และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน The Best Guarantee of Nakhon Pathom วันที่ 15-19 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง มุ่งสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และรายได้ให้ผู้ประกอบการใน จ.นครปฐม

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 17 พ.ค.67 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม เป็นประธานเปิดงาน The Best Guarantee of Nakhon Pathom งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนครปฐม เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจ ยกระดับราคาสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าปศุสัตว์สินค้าประมง วิสาหกิจชุมชน SMEs เครือข่ายธุรกิจ Biz Club สินค้าชุมชนของดีจังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดระหว่างระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.นี้ ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง นายยงยุทธ สวนทอง รอง ผวจ.นครปฐม นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม และ ดร.ปณิตา ชินวัตร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ร่วมพิธีเปิดฯ ภายในงานมีการออกบูธการจำหน่ายสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นที่หลากหลายของนครปฐมทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 100 รายการ มาเปิดให้ชาวระยองได้เลือกชม และเลือกซื้ออย่างจุใจ และยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า นครปฐม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมของดีนครปฐมสู่ตลาดภายในประเทศ โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน และการบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ สินค้านวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มุ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ประกอบการนครปฐมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างมูลค่าการค้าระหว่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน