X

ผอ.เทคนิคระยอง เปิดโครงการฝึกอบรมช่างเชื่อมและผู้ตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ทำลายสภาพ มุ่งเพิ่มทักษะความรู้ด้านงานตรวจสอบงานเชื่อมแก่ครูและนักศึกษา

ผอ.เทคนิคระยอง เปิดโครงการฝึกอบรมช่างเชื่อมและผู้ตรวจสอบงานเชื่อมแบบไม่ทำลายสภาพ มุ่งเพิ่มทักษะความรู้ด้านงานตรวจสอบงานเชื่อมแก่ครูและ นศ. เตรียมความพร้อมให้แก่ นศ.ให้มีสมรรถนะสูง ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฝึกอบรมช่างเชื่อมและผู้ตรวจสอบ

งานเชื่อมแบบไม่ทำลายสภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่ครูผู้สอน และ นศ.ปวส.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบ และ ทดสอบวัสดุ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรมฯ มีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง มาเติมความรู้ให้ โดยมีนายธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง หัวหน้าศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายปรีชา จำลองรักษ์ นายอมร นัทรีประเสริฐ นายธนบดี ที่สุด นายดิเรก สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ ร่วมเป็นเกียรติฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน และ นศ.ได้เกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านงานเชื่อมจากผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพิ่มทักษะความรู้ด้านงานตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมให้แก่ นศ.ให้มีสมรรถนะสูง ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน