X

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จับมืออาชีวศึกษาระยอง จัดงานมหกรรม Rayong Skill Expo

พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีอนาคต

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มีนางนฤมล พนาสนธิ์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทตนิคระยอง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางกัญชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง น.ส.สายทิพย์ แสงไฟ แรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง ผู้แทนภาคเอกชน สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดฯ

ภายในงานมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมสาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขันช่างเครื่องปรับอากาศ มอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขันไลฟ์สดขายของ และยังมีบูธนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมต่างๆ จากสถานศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ การเสวนา’พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’และมีการแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จทางอาชีพ’จากเจ้าของธุรกิจ และผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานในสถานประกอบการ เป็นต้น

นางนฤมล กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานไทย และต้องการให้แรงงานไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อมในการทำงานในรูปแบบใหม่ และต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 หน่วยงานในจังหวัด กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรสาคร กำแพงเพชร ลำพูน กาฬสินธุ์ และระยอง จัดงานมหกรรม’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ดังกล่าว

ซึ่งในส่วนของจังหวัดระยอง โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จัดงานมหกรรมดังกล่าวขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับแรงงานไทย และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนจะได้นำไปพัฒนา ต่อยอด นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ยั่งยืนต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน