X

รมว.กษ.ลงพื้นจังหวัดระยอง เปิดงาน เทศกาลผลไม้อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 พค.65 ณ. ล้งผลไม้ปั๊มไต๋ปิโตเลียม ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง”ประจำปี 2565 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นหนึ่ง 1ใน 3 จังหวัด ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 442 หมู่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย ซึ่งอยู่ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว

นอกจากนี้แล้วจ.ระยองยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ โดยมีข้อมูลทางสถิติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พบว่า ในปี 2564 จังหวัดระยองมีผลผลิตผลไม้สำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ส่งออกสู่ท้องตลาดจำนวน 139,566 ตันเป็นมูลค่า 14,244 ล้านบาท และในปี 65 คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จำนวน 175,862 ตัน คิดเป็นมูลค่า 14,785 ล้านบาท

การจัดงานเทศกาลผลไม้ จะช่วยสร้างการรับรู้ที่ดีให้จังหวัดระยองเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในด้านการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกร สร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่ผลิตผลไม้เป็นอาชีพหลัก และเผยแพร่ผลผลิตสินค้า(OTOP) ในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ.กล่าวว่า มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 65 ประกอบด้วย 17 มาตรการ เพื่อดูแลบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบ เป็นมาตรการหลักในการขับเคลื่อน
สำหรับการจัดงานเทศกาลผลไม้ เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในด้านการจำหน่ายสินค้าการเกษตร และเพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญมีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมีมูลค่า ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรท่องเที่ยว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน