X

อบจ.ระยอง พร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต.ทั้งหมดในจังหวัดระยอง 85 แห่ง

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในระยอง แต่งชุดดำชูป้ายแสดงพลังขอถ่ายโอน รพ.สต.ไปสังกัด อบจ.ระยอง เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอ อบจ.ระยอง ช่วยผลักดันยื่นเรื่องรัฐบาล

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีเจ้าหน้าที่ตัวแทน รพ.สต.ในจังหวัดระยอง จำนวน 85 แห่ง แต่งกายด้วยชุดสีดำ เข้าพบนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง แสดงจุดยืนขอสนับสนุนการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสังกัด อบจ.ระยอง  ก่อนจะมีการชูป้ายแสดงพลังใจความหลักๆ ว่า “หมออนามัยขอสมัครใจไป อบจ. เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม”

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กล่าวว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ได้ประกาศใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์และการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต.ให้แก่ อบจ.โดยมี อบจ.ทั่วประเทศ 49 แห่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้วและบางแห่งอยู่ระหว่างการถ่ายโอน ซึ่ง อบจ.ระยอง พร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต.ทั้งหมดในจังหวัดระยอง 85 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2566 มี รพ.สต.ยื่นความประสงค์จะขอรับการถ่ายโอนมา อบจ.ระยอง 40 แห่ง ซึ่งมีการลงนาม MOU แล้ว

แต่เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวถ่ายโอน รพ.สต.เพียง 9 แห่ง ซึ่งวันนี้ทาง อบจ.ระยอง ได้รับการประสานจาก รพ.สต.และทางชมรม อสม.ในพื้นที่ระยอง โดยขอความอนุเคราะห์ อบจ.ระยอง ร่วมกันเพื่อดำเนินการสนับสนุนผลักดันยื่นข้อเสนอ และเรียกร้องรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติ ครม.และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ต่อไป

ทั้งนี้ อบจ.ระยอง ยืนยันว่า มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอน รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน