X

พช.ระยอง จัดกิจกรรม ”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และก้าวสู่ปีที่ 60 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่สวนสุภัทราแลนด์ ม.10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกิจกรรม”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินจังหวัดระยอง ประจำปี 2564”ภายใต้งาน”ครบรอบ 59 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และก้าวสู่ปีที่ 60” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน มีนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม ในงานมีพิธีมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”โล่รางวัลสิงห์ทอง รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการนักพัฒนาชุมชนดีเด่น และการเสวนาเรื่อง

“เหลียวหลังแลหน้า นักพัฒนาสร้างศรัทธาประชาชน”และชี้แจงนโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
นายพิศ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตลอดระยะเวลา 59 ปี และจะย่างเข้าสู่ปีที่ 60 กรมการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสำคัญในการร่วมทุกข์ร่วมสุขอู่เคียงข้างประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ทำงานในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พัฒนากร”เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานที่สำคัญใกล้ชิดประชาชน ทั้งยังนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การแก้ไขปัญหาลดและขจัดปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำ องค์กร และเครือข่าย เสริมสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจฐานราก เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

จึงได้กิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และก้าวสู่ปีที่ 60” ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล ในการมุ่งมั่นกระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาให้หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง และมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน