ปธ.กมธ.ที่ดินฯ ลงพื้นที่ ต.สำนักท้อน เปิดเวทีรับฟังปัญหาชาวบ้าน แก้ปัญหาในระดับนโยบาย ส่วนเครือข่ายเรียกร้องสิทธิ์ลั่นพร้อมยกระดับทวงคืนที่ดิน

นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กมธ.) เดินทางมายังศาลาการเปรียญวัดชาก ท้องที่ ม.2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง เพื่อรับฟังปัญหาประชาชน เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ ต.สำนักท้อน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนจากกรมธนารักษ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน และนายอำเภอบ้านฉางร่วมรับฟังกรณีปัญหาข้อพิพาทที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระบทรับฟังตามจำนวนที่สาธารณสุขกำหนดเพื่อควบคุมโรคระบาด

 ทั้งนี้จากปัญหาเกิดจากชาวอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษก่อนถูกประกาศเป็นเขตห้วงห้ามป่าไม้ ทับซ้อนที่ดินชาวบ้านพร้อมทั้งร่วมกันผลักดันมาหลายชุดรัฐบาล กระทั่งมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีความคืบหน้าในปี 2514 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กรมป่าไม้ และกรมที่ดินดำเนินการออกเอสารสิทธิ์ดังกล่าว ก่อนที่จะมีประกาศ พ.ร.บ.ที่ดินราชพัสดุ พ.ศ.2562 ไปเป็นที่ดินราชพัสดุทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยูในพื้นที่เดือนร้อนเรียกร้องให้แนวทางเมื่อปี 2514 ที่ค้างอยู่เป็นหลักเพื่อแก้ไขให้ชาวบ้านสิทธิ์ครอบครองที่ดินทำกินอย่างแท้จริงหลังรอคอยมาเกินกว่า 50 ปี

 ด้านนางเสาวนีย์ วอขวาเครือข่ายเรียกร้องสิทธิ์ที่ดินทำกิน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง และ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยองหลังเคยนำชาวบ้านเผาพลิกเผาเกลือสาบเช่งหน่วยงานที่ล่าช้าในการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์มาแล้วก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังถึงปัญหาที่ได้รับผลกระทบ นั้นจากที่ประชุมใด้ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้เข้าถึงสิทธิ์ถือครองที่ดินแก้ปัญหาในระดับนโยบายกับชาวบ้าน เพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ และจะต้องนำนโยบายที่ได้ใช้กลไกทางรัฐสภาในการพูดคุยเพื่อให้มีมติการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบาย ซึ่งหากความคืบหน้าล่าช้าอย่างใดตนเอง และเครือข่ายฯก็พร้อมที่จะยกระดับการเรียกร้องทวงคืนสิทธิ์ทำกินตามลำดับต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน