ปักหมุด!! หยุดสงกรานต์ เที่ยวงาน “เจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เตรียมจัดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่พระเจดีย์กลางน้ำ เดินชมธรรมชาติป่าโกงกางบนสะพานไม้แลนด์มาร์คแห่งใหม่ กลางป่าชายเลน 500 ไร่ใจกลางมืองระยอง พร้อมไฟแสงสี ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ การละเล่นพื้นบ้านอาหารโบราณ ภายใต้ชื่องาน “เที่ยวพระเจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง” ระหว่าง 11-13 เมษายน นี้

เวลา 18.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เที่ยวพระเจดีย์กลางน้ำ วิถีถิ่นระยอง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง หลังจากภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ การจัดงาน ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนของจังหวัดระยองให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผืนป่าชายเลนเนื้อที่ 500 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง และได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จนผืนป่า มีความอุดมสมบูรณ์ และนอกจากความงดงามขององค์พระเจดีย์กลางน้ำ ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองระยองแล้ว ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้จับมือกับหน่วยงานต่างๆ และ กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยอง และป่าชายเลน สร้างสะพานทางเดินชมธรรมชาติระยะทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร  เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้บริเวณนี้เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง

โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน จะมีกิจกรรม ล่องเรือชมทัศนียภาพพระเจดีย์กลางน้ำกับป่าชายเลน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงย้อนยุค เช่น การละเล่นมอญซ่อนผ้า งูกินหาง รำวงย้อนยุค เดินกะลา ชวนชิมอาหารโบราณที่สะท้อนบรรยากาศวิถีถิ่นระยอง  และเชิญชวนแต่งกายชุดไทย โดยในแต่ละวันจะมีรางวัลให้ผู้ที่แต่งกายชุดไทยดีเด่น อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน