X

กาชาดจังหวัดระยอง!!สร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ตามโครงการ “ ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน ” ซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมพิธีฯ

 

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้จัดทำ“ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” ขึ้นมา เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีจิตเป็นอาสา ต้องการทำงานช่วยเหลือสังคมและงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และเพื่อสร้างอาสายุวกาชาดให้แก่สภากาชาดไทยด้วย จึงได้จัดประชุมภาคีเครือผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแผนงานในการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการรับสมัครเยาวชนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมเป็นยุวกาชาด และเพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนของจังหวัดระยองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ด้านนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตที่เป็นอาสา และเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชน และพร้อมที่จะทำประโยชน์ด้วยหัวใจกับสังคม กับประเทศชาติสืบไป

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน