X

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ชวนผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนสายอาชีพ ยืนยัน“ระหว่างเรียนมีรายได้ จบไปมีงานทำชัวร์”

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง นำคณะครู-นักเรียนนักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร-ครูสถานศึกษา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่อยู่ช่วงกำลังจะศึกษาต่อ มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ภายใต้การ“สร้างเครือข่ายครูแนะแนว”เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนหลักสูตรสายอาชีพร่วมกัน และเป็นข้อมูลสำหรับผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเรียนต่อในสายอาชีพในปีการศึกษา 2564 นี้

นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวดังกล่าว เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ คือนโยบายห้องเรียนอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยการพัฒนารูปแบบเป็นโมเดลของวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ในเรื่องของห้องเรียนอาชีพ ซึ่งจะมีการเอาหลักสูตรของวิทยาลัยสารพัดช่างระยองไปบูรณาการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะมาสร้างเป็นหลักสูตรรายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อที่จะให้เด็กสามารถที่จะประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถสะสมหน่วยกิตวิชาเรียนได้ เมื่อมาศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาก็สามารถที่จะโอนผลการเรียนมาเรียนที่วิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทั่วประเทศ อันนี้เป็นเป้าหมายอีกอย่างที่จะพัฒนาผู้อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะอาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของ EEC ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มของ S-Curve ซึ่งมี First S-Curve และ New S-Curve เช่น วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า การซ่อมบำรุ่งหุ่นยนต์แขนกล การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ต่างๆ ซึ่งไปตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และตอบสนองความต้องการกำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวต่อว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สิ้นปีการศึกษาแล้ว วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง พร้อมรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2564 นี้ โดยมีสาขาวิชาชีพที่หลายหลาย ทั้งวิชาอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม ส่วนในด้านของประเภทของบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรม มีสาขาการบัญชี การตลาด โรงแรมท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ ขอให้ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานมาเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง หรืออยากเรียนในสายอาชีวศึกษาให้เข้าใจว่ามาเรียนที่นี่ “มีรายได้ระหว่างเรียน มีงานเมื่อสำเร็จการศึกษา และมุ่งเน้นจบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน