ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 103 คน เป็นเงิน 515,000 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ต.ค.63 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง เข้ารับมอบทุนสนับสนุนเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 103 คน

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน ผู้มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับทุนการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษา ให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 515,000 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว.

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน