กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด -19 พาณิชย์ปทุมฯ ชวนเที่ยวงาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม 2563″

กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด-19 พาณิชย์ปทุมฯ ชวนเที่ยวงาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม 2563″ ยกขบวน ของดี สินค้าเด่น มาให้ช้อป ชิม สุดคุ้มในราคาพิเศษ ณ ศููนย์การค้าเซียร์ รังสิต

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แผนการดําเนินโครงการเพิ่ม  ศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจําปี งบประมาณ 2563  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้ากลุ่ม OTOP,OTOP Select สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าบริการและสินค้าศักยภาพขอกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภายใต้ชื่องาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม 2563”

นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาคปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส ขยาย และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าOTOP,OTOPSelect สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าบริการ และสินค้า ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน การท่องเที่ยวและการบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ซึ่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคกลาง จะจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคกลาง จังหวัดละหนึ่งครั้ง โดยครั้งนี้จังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้ชื่องาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม 2563”  “การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนการท่องเที่ยวและการบริการของกลุ่มจังหวัดด้วย  ที่สําคัญการจัดงานนี้จะช่วยสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการของเกษตรกรและ ผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ซบเซาและหยุดชะงักมาตั้งแต่ปลายปี ที่แล้วภายหลัง จากที่มีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งหลังจากที่ภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ การจัดงานนี้จึง ถือเป็นงานใหญ่ของจังหวัดที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนในระดับจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมหลักของงานนั้นจะเน้นไปที่การออกร้านจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งคัดสรรสินค้าเด่น ของดีประจําจังหวัดมาจําหน่ายในราคาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และยังมีกิจกรรมการกระตุ้นอดขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางเพจ”สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี”เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกชมสินค้า และวางแผนในการเดินทางมาเลือกซื้อด้วย

ซึ่งภายในงานจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน กําหนดระยะห่าง เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันโรคโควิด- 19 ตามที่ภาครัฐได้กําหนดด้วย” งาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม 2563” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต งานนี้ยกขบวนสินค้าเด่นขึ้นชื่อเมืองปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่คัดสรรมารวมตัวกัน ลดราคาสุดพิเศษโดยเฉพาะ และยังมีกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ทุกวัน ในช่วงนาทีทอง สินค้าราคาถูก ระหว่างช่วงเวลา 14.00-15.00 น. และ 17.00-18.00 น.(ติดตามชมงานและสินค้านาทีทองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางเพจ”สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี” ในเวลาดังกล่าวได้ทุกวัน)นับเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมสินค้าระดับภาคที่ประชาชนไม่ควรพลาด.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น