X

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เปิดอบรมสร้างการรับรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและสร้างการรับรู้ในกระบวนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

มีนายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมฯ โดยมีการจัดอบรมใน 2 กิจกรรมหลักคือ 1.การสร้างการรับรู้ในหลักการ ที่มา แนวคิด และกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

และ 2.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงปณิธานการพัฒนาสถานศึกษานำร่องจังหวัดระยองสู่ระดับสากล ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และมโนทัศน์ทางการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ตามบริบทพื้นที่และความต้องการของประเทศ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารบุคคลากรและการบริหารทั่วไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน