X

ฝ่ายปกครองเมืองแกลงเคาะสนิมเสริมเคี้ยวเล็บ ชรบ.หมู่บ้าน

ฝ่ายปกครองเมืองแกลงเคาะสนิมเสริมเคี้ยวเล็บ ชรบ.หมู่บ้าน เสริมความรู้บทบาทผู้ช่วยเจ้าพนักงานปกครอง

 วันที่ 18 ก.ค.63 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง  นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง จ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอธิพงษ์ ตันสิริ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแกลง นายประยุทธ์ พานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดชรบ.หมู่บ้านอำเภอแกลง เข้าร่วมการอบรมอย่างคับคั่ง  นอกจากนี้ยังมีปลัดอำเภอ กองร้อยอส.อ.แกลง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้มีวิทยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานปกครอง ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ยังมีการฝึกทบทวน ระเบียบแถวการรายงานผู้บังคับบัญชา การช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการตรวจค้น ในการบุกชาร์ตช่วยเหลือตัวประกัน หรือเข้าจับกุมผู้ต้องหา เพื่อเป็นไปตามแบบยุทธวิธีและเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ชุดชรบ.ที่ได้ผ่านการอบรมยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

นายอธิพงษ์ ตันสิริ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแกลง กล่าวว่า ด้วยอำเภอแกลงได้ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรหลักสูตรจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ในพื้นที่ 15 ตำบล 147 หมู่บ้าน จำนวน 1500 คนตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความมั่นคงและความเงียบสงบภายในหมู่บ้านหรือชุมชน

และปีงบประมาณพ.ศ. 2563 นี้ อำเภอแกลง ได้ตระหนักถึงบทบาทของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ซึ่งอยู่ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มพลังมวลชนดังกล่าวในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านหรือชุมชน จึงได้กำหนดโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น

 ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อสนองตอบนโยบายภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดและความมั่นคงภายใน และเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง กล่าวว่า สำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ที่มีโอกาสได้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติติภารกิจขององค์กรปกครอง กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หลังจากผ่านการฝึกอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากตอนฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคม และครอบครัว ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน