X

ระยองจัดโครงการปันสุขเคลื่อนที่ มีแล้วแบ่งปันแจกถุงยังชีพ

อ.เมืองระยอง จับมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จัดโครงการ”ปันสุขเคลื่อนที่ มีแล้วแบ่งปัน”แจกถุงยังชีพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ที่วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ”ปันสุขเคลื่อนที่ มีแล้วแบ่งปัน”แจกถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันประชาชนในพื้นที่ ต.ทับมา จำนวน 8 หมู่บ้าน และ ต.น้ำคอก 4 หมู่บ้าน รวมกว่า 50 ครัวเรือน

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอเมืองระยอง เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลน้ำคอก บ.เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด(มหาชน) และ บ.ฮอนด้า ปิยะจำกัด มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง กล่าวว่า โครงการ”ปันสุขเคลื่อนที่ มีแล้วแบ่งปัน”ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และภาคเอกชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19).

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน