“ดานิลี่ ประเทศไทย” ยืนยันไม่หยุดกิจการ / แต่วิงวอนภาครัฐอนุญาตให้ผู้ชำนาญการพิเศษและผู้บริหาร กลับเข้าไทย เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรยักษ์ใหญ่ในเอเชียออกมายอมรับว่า การที่ผู้ชำนาญการและบริหารจากอิตาลียังเดินทางกลับไทยไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิต การส่งมอบสินค้า และการดำเนินธุรกิจไม่คล่องตัว
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ ทั่วโลกมีมาตรการ การป้องกันอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะประเทศไทย มีประกาศคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศ ทำให้ลูกค้า ผู้ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารของบริษัทดานิลี่ ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม ทำให้ส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งขณะนี้เริ่มมีปัญหาด้านการส่งมอบสินค้า เนื่องจากไม่มีผู้ชำนาญการพิเศษ และลูกค้า มาตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งมอบ ซึ่งเมื่อส่งมอบไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบทำให้การรับเงินค่าสินค้าล่าช้า ทำให้มีผลต่อสภาพคล่อง ซึ่งอาจเกิดปัญหาต่อการจ่ายค่าสินค้าบริการและค่าจ้างพนักงานได้

ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มการรับคนกลับเข้าประเทศให้มากขึ้น และอนุญาตให้มีโควต้า ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวขาญ ชาวต่างชาติ กลับมาประเทศไทยได้บ้าง โดยให้โควต้าคนต่างชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือที่สมรสกับคนไทย สามารถเข้าประเทศได้ก่อน โดยบังคับให้มีใบรับรองแพทย์ ระบุเจาะจงว่าไม่เป็นโรคโควิด -19 และกำหนดให้กักกันตัว State Quarantine โดยให้ออกค่าใช้จ่ายเองก็ได้ รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบที่ภาครัฐกำหนดทุกประการ
หากรอให้คนไทยได้เข้าประเทศก่อนจนหมด ก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ และอาจเป็นการซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจและแรงงานมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้บริหารที่ได้รับ Work Permit มีครอบครัวและถิ่นพำนักในประเทศไทย ก็มีสถานะไม่แตกต่างจากคนไทยเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีภาระหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจในประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยพยุงเศรษฐกิจและรักษาสภาพการจ้างงานอีกด้วย
ดังนั้นหากจะมีโควต้าให้เข้าประเทศได้แบบมีเงื่อนไขและอนุญาตให้โดยสารเที่ยวบินพิเศษที่มีเฉพาะคนไทยเท่านั้น ก็จะช่วยภาคธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

บริษัท ดานิลี่ จำกัดประกอบกิจการ ผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ปัจจุบันลงทุนไปกว่า 6,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น